dicionario

Acaroado

Que está unido ou pegado a un.

Ler máis...

Acubillo

Lugar onde se refuxia ou protexe dalgún perigo unha persoa ou animal.

Ler máis...

Agromar

Manifestarse moi debilmente unha idea, unha característica unha opinión etc.

Ler máis...

Albiscar

Ver sen distinguir ben ou percibindo.

Ler máis...

Alleo

Que non se relaciona co que se expresa.

Ler máis...

Alquimia

Ciencia que estuda a mitoloxía.

Ler máis...

Amanuense

Que escribe á man

Ler máis...

Amorfo

Deforme, irregular.

Ler máis...

Antigallas

Cousa moi antiga ou en desuso.

Ler máis...

Apócema

Bebida mediciñal

Ler máis...

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -