dicionario

Románico

Estilo artístico desenvolvido en Europa durante os séculos XI, XII e parte do XIII caracterizado polo emprego do arco de medio punto e a bóveda de canón.

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -