dicionario

Medieval

Relativo ou pertencente ao periodo historico coñecido como idade media ou medievo.

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -