dicionario

Envite

Aposta que se fai nalguns xogos de mesa, empurrón, acción de ir contra alguén para causarlle dano ou vencelo.

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -