dicionario

Agromar

Manifestarse moi debilmente unha idea, unha característica unha opinión etc.

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -