Archive: » 2014 » Febreiro

Refulxente

Que refulxe ou brilla con intensidade.

Ler máis...

Alleo

Que non se relaciona co que se expresa.

Ler máis...

Cachar

Descubrir do xeito que indica, coller, sorprender.

Ler máis...

Conciliar

Poñer en harmonía [aquilo que se manifesta como contrario ou diferente]. Facer que [dúas ou máis persoas] se poñan de acordo ou deixen de ser inimigas. Facer que alguén obteña [algo].

Ler máis...

Urbanístico

Adxectivo relativo a cidade.

Ler máis...

Medieval

Relativo ou pertencente ao periodo historico coñecido como idade media ou medievo.

Ler máis...

Románico

Estilo artístico desenvolvido en Europa durante os séculos XI, XII e parte do XIII caracterizado polo emprego do arco de medio punto e a bóveda de canón.

Ler máis...

Exorcismo

Esconxuro para expulsar a un espírito maligno.

Ler máis...

Avituallar

Fornecer de viveres.

Ler máis...

Envite

Aposta que se fai nalguns xogos de mesa, empurrón, acción de ir contra alguén para causarlle dano ou vencelo.

Ler máis...

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -