Archive: » 2014 » Xaneiro

Catacumba

Galería subterránea onde os primitivos cristiáns facían reunións clandestinas para celebrar os seus ritos e os seus mortos.

Ler máis...

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -