Archive: » 2013 » Novembro

Incunable

Obra impresa desde a invención da imprenta ata 1500.

Ler máis...

Igrexa

Edificio destinado á reunión dos fieis cristiáns para o exercicio do culto da súa relixión

Ler máis...

Camposanto

Lugar onde se enterran os defuntos

Ler máis...

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -