'

REEL Ficción Producciones

Desde o 2003 Ficción Produccioness está plenamente involucrada na produción audiovisual de contidos de ficción para o mercado nacional e internacional. Proba diso é a notable cantidade e variedade de proxectos producidos de maneira satisfactoria pola produtora, entre os que se atopan longametraxes de animación, series de animación, videoxogos, videoxogos terapéuticos miniseries de ficción, series de ficción, longametraxes de ficción, magazine en directo, entretemento emotivo, late night, concursos gastronómicos, apps derivadas das propias producións… Ficción Producións está en constante procura de boas historias, innovadores formatos e avances tecnolóxicos que definan a estratexia da empresa nos anos futuros.